• 15:00
0 : 8
finished
Utsiktens BK U21 Utsiktens BK U21
 • 34 '
 • 36 '
 • 44 '
 • 52 '
 • 54 '
 • 60 '
 • 75 '
 • 88 '
club-logo Col
 • 5'
 • 34'
 • 36'
 • 44'
 • 52'
 • 54'
 • 60'
 • 75'
 • 88'
club-logo Arg